زاگرسیان

مجله اينترنتي زاگرسیان
* من ایرانی نیستم چون عربها پ ندارند به پارسها میگن فارس و ما هم همینو میگیم
* من ایرانی نیستم چون به جای درود میگم سلام و به جای بدرود میگم خداحافظ
* من ایرانی نیستم چون به جای اینکه به کورش بگم کورش بزرگ میگم کورش کبیر
* من ایرانی نیستم چون نمیدونم روز کورش بزرگ کی هست ( 7 آبان ) و این روز فقط درتقویم ایران نیست

/ اگه ايراني هستي پس لايك كن /


 

عاقا یه چیزی بدجور ذهنمو در گیر کرده ، به این دوتا ضرب المثل دقت کنید :
حالا طرف یه شکری خورد !
ببخشید میون کلامتون شکر !
آیا معنی شکر در دو جمله یکی است ؟
آیا با گفتن جمله دوم به ما توهین میشه ؟


 

به کدام گناه کشته شدند؟اسرائیلی ها مگه انسان نیستند؟مگه کودکان چه گناهی کردن؟

مرگ براسرائیل.مرگ بر اسرائیل.مرگ بر اسرائیل


 


 

1K2rMu.jpg

2yE1L2.jpg

4mClpS.jpg

 


ادامه مطلب |  

سید سجاد حسینی (1)

دانلوداذان آقای سید سجاد حسینی

=======================================

درادامه مطلب


ادامه مطلب |  


 
دیگه از وفا میترسم...

وقتی سگ گله را با گرگ دیدم...


 
گفتم خواهرم حجابت؟؟ - چیزی نگفت...
.
دوباره گفتم :خواهرم حجابت؟!
.
برگشت و گفت :چی؟؟
.
گفتم :اِوااااااا خاک بر سرم!
.
تو پسری ؟!


 
تلفظ صحيح چهارمين روز هفته كدام است؟؟؟
.
چارشنبه؟
چاهارشنبه؟
چهارشنبه؟
.
هيچكدوم نيست عزيزم،
 سه شنبه صحيح است !
.
حتما دانشجو هم هستي