به وبسايت زاگرسيان خوش آمديد

 

بزودي ....

 

بازاگرسيان همراه باشيد

نرخ تعرفه تبليغات 

گزینه
مدت نمایش
هزینه
تخفيف (درصد)
مبلغ قابل پرداخت
1
10 روز
30,000 تومان
0 %
30,000 تومان
2
20 روز
60,000 تومان
3 %
58,200 تومان
3
30 روز
90,000 تومان
6 %
84,600 تومان
4
40 روز
120,000 تومان
9 %
109,200 تومان
5
50 روز
150,000 تومان
12 %
132,000 تومان
6
60 روز
180,000 تومان
15 %
153,000 تومان
7
70 روز
210,000 تومان
18 %
172,200 تومان
8
80 روز
240,000 تومان
21 %
189,600 تومان
9
90 روز
270,000 تومان
24 %
205,200 تومان
10
100 روز
300,000 تومان
27 %
219,000 تومان